top of page
Vi ønsker at booke følgende:
HUSK AT DOBBELTTJEKKE ALLE INDTASTNINGER
 • Denne kontrakt er gældende fra 1. januar 2023 og gælder for alle aftaler indgået med Wonderful Weddings, herefter refereret til som ”Wonderful Weddings” og kunden anført herover, herefter refereret til som “kunden(s)”.
   

 • Denne kontrakt forpligter kunden til at give Wonderful Weddings besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs starttidspunkter, adresser, og lign. Wonderful Weddings kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt forsinkelser eller udeblivelser.
   

 • Wonderful Weddings forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt, hvis Wonderful Weddings oplever utilbørlig, truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografen/videografen/assistenten/DJ helbred er i fare.
   

 • Wonderful Weddings er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for Wonderful Weddings kontrol (force majeur). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Wonderful Weddings kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Wonderful Weddings kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande.
   

 • Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

 • Alle billeder taget af Wonderful Weddings er beskyttet af ophavsretloven. Det betyder at Wonderful Weddings har alle rettighederne til billederne og de må ikke kopieres, printes, ændres eller videresælges uden Wonderful Weddings skriftlige tilladelse. Modtager parret en link med billeder, giver det begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at parret frit må printe billederne, og dele de redigerede billeder på sociale netværkssider og deres egen hjemmeside, blogs osv. Det er ikke tilladt at videresælge eller benytte redigerede billeder i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra Wonderful Weddings. Det er ikke tilladt at ændre på de redigerede billeder uden Wonderful Weddings tilladelse.
   

 • Wonderful Weddings forbeholder sig ret til at bruge udvalgte billeder på sin egen hjemmeside og tilhørende sociale netværk, med mindre andet er skriftligt aftalt.
   

 • I tilfælde af at Wonderful Weddings ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pga en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor Wonderful Weddings kontrol, vil Wonderful Weddings gør alt i dennes magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men et evt forudbetaling vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.
   

 • I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor Wonderful Weddings kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. (Eks: Tager Wonderful Weddings 2000 billeder på dagen, men mister derefter 500 af dem, vil kunden blive opkrævet 75% af det fulde beløb). Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.

 • Hvis de digitale filer går tabt efter levering af det bestilte produkt til kunden, vil det fulde beløb blive opkrævet og der vil ikke blive udbetalt erstatning.

 • Det er ikke påtvunget Wonderful Weddings  at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden er Wonderful Weddings egen beslutning.

 • Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være Wonderful Weddings beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være Wonderful Weddings beslutning.
   

 • Ved booking udfylder kunden nedenstående formular og har, ved afsendelsen af denne, accepteret Wonderful Weddings kontrakt og vilkår. Ved booking fremsendes en faktura på 25% af den samlede pris, som forudbetaling. Når denne er betalt er Wonderful Weddings formelt booket - men før betaling er dagen reserveret til kunden. Efter aftalen er indgået - er de 25% ikke længere refunderbare. 
   

 • Det resterende beløb betales via fremsendt faktura, hurtigst muligt efter brylluppet. 
   

 • I tilfælde af at kunden aflyser med Wonderful Weddings, gælder følgende:
  Aflyser kunden aftalen tidligere end 6 måneder forud for arrangementets dato, afregnes 25 % af den samlede aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 6 måneder fra arrangementets dato, afregnes 50% af det samlede beløb. 

BRYLLUPSKONTRAKT & VILKÅR
bottom of page